☰ Menu
KP PSP w Drawsku Pomorskim
Herb KP PSP w Drawsku Pomorskim

Wtorek 22.01.2019

zaawansowane

Prowadzone rejestry i ewidencje

 

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby

 i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 


             W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i archiwizacji:

 

·  rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,

·  rejestr skarg i wniosków,

·  rejestr wydanych delegacji służbowych,

·  dziennik przepisów (akty normatywne) Komendanta Powiatowego PSP,

·  ewidencja pieczęci i stempli,

·  ewidencja wydanych upoważnień,

·  kontroli zewnętrznych (pod nazwą: „ Książka kontroli zewnętrznych”,

·  rejestr przepisów prawnych dotyczących PSP,

·  ewidencja wydanych legitymacji służbowych,

·  ewidencja książeczek świadczeń lekarskich,

·  ewidencja książeczek zdrowia dla funkcjonariuszy i członków rodzin,

·  ewidencja wyjść w godzinach służbowych,

·  rejestry dokumentów archiwalnych,

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

 

Sekcja  ds. kwatermistrzowskich i technicznych:

 

·  rejestr kart mundurowych,

·  ewidencja odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego,

·  ewidencja sprzętu i przedmiotów indywidualnego użytkowania,

·  ewidencja środków trwałych i pozostałych środków nietrwałych,

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

·  książka ewidencji pracy sprzętu silnikowego i napraw,

·  ewidencja pojazdów

·  ewidencja badań lekarskich,

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

   

Wydział operacyjny:

 

·  ewidencja zdarzeń,

·  ewidencja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i poza systemem,

·  ewidencja wydanych poleceń wyjazdu,

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych:

 

·  ewidencja wydanych upoważnień do prowadzenia pojazdów służbowych,

·  ewidencja druków ścisłego zarachowania,

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych:

 

·  rejestr faktur,

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza:

  

·  ewidencja ewidencja wyszkolenia strażaków KP PSP i OSP z terenu powiatu,

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.


Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych:

 

·  ewidencja wykonywanych czynności kontrolno – rozpoznawczych,

·  rejestr (wykaz) rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie województwa zachodniopomorskiego,

·  ewidencja obiektów oddanych do użytkowania,

·  wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

 

 

 

Archiwum zakładowe

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Drawsku Pomorskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim prowadzi archiwum zakładowe na podstawie Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Zasób archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim stanowią materiały i dokumentacja niearchiwalna powstająca w związku z działalnością komendy

 

Podstawową dokumentacją ewidencjonującą zasoby archiwalne stanowią:

  1. spisy zdawczo-odbiorcze;
  2. rejestr spisów zdawczo-odbiorczych;
  3. rejestr kart udostępniania akt;
  4. karty udostępniania akt;
  5. ewidencja akt wybrakowania - protokoły brakowania akt kat. BC;
  6. inne.

Udostępnianie akt

Szcczegółowe zasady udostępniania materiałów i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w rozdziale VI (udostępniania akt) Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwitnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Akta na zewnątrz udostępnia się na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwę jednostki organizacyjnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji osoby ubiegającej się o udostępnienie akt;
  • wskazanie tytułu akt lub określenie tematu, którego one dotyczą;
  • określenie celu udostępnienia akt;
  • proponowany sposób udostępnienia akt.

Archiwum zakładowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim prowadzi - mł. kpt. mgr Violetta Kwiatkowska.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X